Voorlopig een punt achter ontwikkeling Kevergarage Bruinisse

12 juli 2024

De afgelopen jaren investeerde de gemeente samen met ontwikkelaars veel in het verfraaien van de ruimte in het centrum van Bruinisse. Met de herontwikkeling van Nieuwstraat 12 in combinatie met Dorpsweg 21, de voormalige kevergarage en caravanstalling, zou het centrum ‘’af’’ zijn en uitvoering worden gegeven aan het masterplan. De projectontwikkelaar werkte de afgelopen jaren aan de herontwikkeling van de locaties. Maar de ontwikkelaar heeft te maken met een grote financiële uitdaging. De ontwikkelaar heeft daarom besloten de plannen voorlopig te stoppen.

De ontwikkelaar diende in 2022 een wijzigingsverzoek in bij de gemeente Schouwen-Duiveland voor Nieuwstraat 12 en Dorpsweg 21. Hierin werd voor beide locaties uitgegaan van realisatie van 11 wooneenheden. De gemeente toetste dit aan haar randvoorwaarden en adviseerde de ontwikkelaar. Er was een flink financieel tekort geraamd op de ontwikkeling. De gemeente sprak over oplossingen met de ontwikkelaar. Tenslotte was het doel van alle partijen om het centrum ‘’af’’ te maken. De herontwikkeling van deze locaties zou de kers op de taart zijn aldus wethouder Van Burg. Samen werd gezocht naar mogelijkheden, maar toen uit onderzoeken bleek dat het financieel tekort nog groter was dan eerder geraamd werd, besliste de ontwikkelaar om achter de huidige plannen een punt te zetten. Wel gaan zij door met het onderzoeken van de mogelijkheden om op termijn alsnog tot ontwikkeling van de locaties te komen.