Nieuws

Het laatste nieuws

Oudestraat in Bruinisse, zicht richting haven.

12 april 2022

Uitvoeringsontwerp Oudestraat en omgeving vastgesteld

Onlangs zijn we gestart met het uitwerken van het uitvoeringsontwerp voor de herinrichting Oudestraat, Goudzwaardstraat en deel van de Kerkstraat. Op 12 april 2022 heeft het college het uitvoeringsontwerp vastgesteld en extra budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Oudestraat in Bruinisse, zicht richting haven.

1 maart 2022

Inloopbijeenkomst herinrichting Oudestraat en omgeving Bruinisse

In december 2018 hebben wij het voorlopig ontwerp voor het centrumgebied van Bruinisse vastgesteld. Op basis daarvan hebben wij de laatste jaren de ‘deelgebieden’ Dreef en Kerkplein heringericht. Nu is de Oudestraat en omgeving aan de beurt. Graag willen wij direct omwonenden en ondernemers in het plangebied alsmede andere belangstellenden informeren over het ontwerp. We nodigen u daarom van harte uit voor een inloopbijeenkomst op 17 maart 2022.
Oudestraat in Bruinisse, zicht richting haven.

20 januari 2022

Voorbereiding werkzaamheden Oudestraat en omgeving gestart

De gemeenteraad heeft in november 2021 ruim een half miljoen euro ter beschikking gesteld voor de herinrichting van de Oudestraat en omgeving. De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen.
Archeologisch onderzoek

26 oktober 2021

Archeologische opgravingen Korte Ring

Op 6 februari 2018 zijn er tijdens werkzaamheden voor de herontwikkeling de Korte Ring 10 en de sloop van de muziektent 57 overschotten en (delen van) voorwerpen aangetroffen. Gespecialiseerd archeologie bureau, Artefact heeft verder onderzoek gedaan naar de vondsten uit de Nieuwe Tijd (16e-19e eeuw). De conclusie is dat de gezondheidstoestand van de bevolking in Bruinisse waarschijnlijk erbarmelijk was in die tijd.
Korte Ring, Bruinisse

13 oktober 2021

Gebruik Korte Ring door gemotoriseerd verkeer

Na herinrichting van het Kerkplein is de rijrichting van de Korte Ring eveneens ‘omgedraaid’ en voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk vanaf de Nieuwstraat/Poststraat/Lange Ring.
Kerkplein_impressie

24 september 2021

Projectbrochure Kerkplein beschikbaar

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft in samenwerking met aannemer Gebr. Moerland een brochure opgesteld over het proces rondom de herinrichting van het Kerkplein (inclusief Nieuwstraat) te Bruinisse.