Werkzaamheden herinrichting Deestraat worden hervat

29 mei 2024

Binnenkort worden de herinrichtingswerkzaamheden aan de Deestraat en omgeving hervat.

De aannemer bezorgt binnenkort deze brief bij omwonenden om ze nader te informeren over de werkzaamheden.

De aannemer (Gebr. Moerland) streeft ernaar eind juni/begin juli alle werkzaamheden af te ronden.