Werkzaamheden Kerkstraat gereed, na de bouwvak weer verder

24 februari 2024

Deze week heeft Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland de werkzaamheden in de Kerkstraat afgerond, zowel boven als onder de grond. Na de bouwvak worden de werkzaamheden weer opgestart.

In de Kerkstraat hebben er rioleringswerkzaamheden plaatsgevonden en is alles opnieuw bestraat (zie foto’s). Tevens is de ‘insteek’ aan de Goudzwaardstraat al gereed. Er zullen nog slechts kleine opleverpuntjes aangepast worden de komende weken, zonder hinder voor de omgeving.

Na de bouwvakantie (29 augustus) zal de aannemer de werkzaamheden vervolgen, want ook in de Goudzwaardstraat en Oudestraat moet er nog behoorlijk wat gebeuren. Een deel van de werkzaamheden in de Goudzwaardstraat vindt plaats onder archeologische begeleiding. In de Oudestraat moeten er nog diverse kabels en leidingen worden verlegd, terwijl we ook te maken hebben met het stormseizoen. Dit betekent dat we tussen 1 oktober en 1 april niet in de waterkering mogen werken. Het deel van de Oudestraat in de omgeving van het Veerhuis behoort tot de waterkering.

Eind augustus zullen we omwonenden informeren over de planning van de resterende werkzaamheden in de Goudzwaardstraat en Oudestraat, die in ieder geval (gefaseerd) nog tot en met voorjaar 2023 zullen duren.